UNS-FTN Departman za tehničku mehaniku sastavni je deo Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu

Zanimljiva mehanika...

Ojlerov disk...

Mehanika je nauka o kretanju i deformacijama kao posledicama dejsva sila. Iako se sastoji od aksioma, teorema, dokaza, definicija, principa, u srcu mehanike je učenje kako da se problem postavi i kako da se reši. Mehanika se zapravo sastoji od problema i rešenja.

Očekuje se...

Image ICFDA16 , Internacionalna konferencija o frakcionom diferenciranju i njegovim primenama, Novi Sad, Srbija, 2016

Image Frakcioni rašun u modelima fenomena iz našeg života, Radionica, Novi Sad, Srbija, Septembar 2016

Prijavite se, na mailing listu za dobijanje najnovijih vesti i informacija ...