UNS-FTN Departman za tehničku mehaniku sastavni je deo Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu

Zanimljiva mehanika...

Kako je to radio Ojler ... Ojlerov disk...

Mehanika je nauka o kretanju i deformacijama kao posledicama dejsva sila. Iako se sastoji od aksioma, teorema, dokaza, definicija, principa, u srcu mehanike je učenje kako da se problem postavi i kako da se reši. Mehanika se zapravo sastoji od problema i rešenja.

Očekuje se:

ImageStudenti Mehatronike se pozivaju da predaju svoje seminarske radove do 12.02.2015. Evo primera: Problem koji je radio Danilo i rešenje, ili Problem koji je radio Vladan i projekcije rešenja ( Oxy i Oyz. )

Prijavite se, na mailing listu za dobijanje najnovijih vesti i informacija ...